Wdrożenie strategiiWdrożenie strategii

„Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.” Henry Ford

Gdy już mamy zbadany teren, posiadamy wnioski z analizy oraz opracowaliśmy strategię, wtedy przychodzi czas na umiejętne wdrożenie w życie dalszych działań.

To moment, w którym zwykle w przedsiębiorstwie poddane są próbie umiejętności delegowania zadań, ustalania priorytetów, doboru pracowników oraz podwykonawców do działań. To również moment, w którym testowana jest determinacja oraz dyscyplina menedżerów. Liczą się tu oczywiście umiejętności i doświadczenie. Niezmiernie ważne jest także nasze nastawienie – nasza zdolność znalezienia równowagi pomiędzy celami a relacjami, jakie mamy z pracownikami, kooperantami i oczywiście klientami czy pacjentami.

Dlatego na tym etapie służymy naszym Klientom wsparciem we wdrożeniu przygotowanej strategii w ustalonych obszarach, m.in.:

  • wdrożenie konkretnych planów działania i nadzór nad ich realizacją
  • koordynacja działań
  • dobór podwykonawców (wg potrzeb)
  • monitoring postępów w działaniu i stopnia realizacji celów
  • aktualizacja strategii i planów do bieżących sytuacji
  • szkolenia: szkolenia wprowadzające / szkolenia ewaluacyjne