AnalizaAnaliza

Czy można przystąpić do wystawiania recepty, planowania rehabilitacji lub operacji przed poznaniem stanu zdrowia pacjenta? Mam nadzieję, że Twoja odpowiedź jest negatywna. Przyczyną braku właściwych efektów w działaniach marketingowych i sprzedażowych jest najczęściej właśnie brak diagnozy. Oczekujemy szybkich rezultatów, cudownych remediów. I znajdują się tacy, którzy skłonni są wiele obiecać, bez względu na konsekwencje. Dla nas ważna jest skuteczność działania, trafność rozwiązań i zaufanie Klienta. Dlatego za fundament dobrego rozwiązania uznajemy właściwą diagnozę. 10 lat doświadczeń w pracy z podmiotami medycznymi zaowocowało stworzeniem unikalnego modelu analizy potencjałów klienta – Analiza wg systemu O.S.M.O.ZA

Dlaczego konieczne jest przeprowadzenie analizy?

Badanie sytuacji w podmiocie daje informację o jego niewykorzystanych potencjałach, o skuteczności lub braku skuteczności dotychczasowych działań, zwraca uwagę na problemy i popełniane błędy, ale także wskazuje potencjalne kierunki rozwoju. Analiza jest konieczna, aby móc zaprojektować właściwy plan czy strategię działania. Planowanie sprzedaży usług medycznych bez poznania sytuacji w firmie jest jak budowanie domu na grząskim terenie. Skuteczny marketing i sprzedaż zawsze wyrastają z dobrego rozpoznania „gruntu”.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę wg modelu O.S.M.O.ZA

Model ów jest efektem wielu lat zdobywanych doświadczeń w pracy z podmiotami medycznymi, ale co ważne – w pracy w obszarach sprzedaży, marketingu i zarządzania personelem. To doświadczenie pozwoliło na wyłonienie najważniejszych obszarów, których poznanie, zbadanie i uwzględnienie w planowanej strategii, pozwala na sprawne zapoznanie się z potrzebami i możliwościami Klienta. Dzięki stworzonemu modelowi, praca jest właściwie ukierunkowana, mierzalna, dostarcza odpowiednich informacji, łatwiej ją zaplanować i przeprowadzić. Przypadkowe poszukiwanie i przypadkowe pytania w różnych obszarach zastępujemy celowymi, przemyślanymi, sensownymi, wynikającymi z praktyki pytaniami. A uzyskane informacje pozwalają na wyciągnięcie cennych wniosków i stworzenie dla Klienta wartościowego raportu.

Kiedy warto przeprowadzić analizę wg modelu O.S.M.O.ZA?

Państwa obecność na tej stronie może sugerować, że poszukują Państwo informacji i rozwiązań właśnie w obszarze marketingu i sprzedaży usług medycznych. Można więc przypuszczać, że w tej dziedzinie dostrzegają Państwo jakiś problem lub też chcą podnieść efektywność działania. I to jest niewątpliwie właściwy moment na taką analizę. Ludzie mają skłonność do odkładania w czasie decyzji, szczególnie gdy problem nie jest „aż tak palący”. Jednak prawdziwą przewagę konkurencyjna buduje się, pracując wtedy, gdy inni zwlekają i odpoczywają.

„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję”. Peter Drucker

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie lub nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami