Oferta
ANALIZA

Przeprowadzamy analizy według systemu O.S.M.O.ZA. To niezwykle skuteczne narzędzie pozwala uzyskać informacje, dzięki którym można zdiagnozować sytuację w placówce oraz opracować działania ukierunkowane na realizację oczekiwanych celów.Opracowanie strategii

Gdy już dokonamy analizy sytuacji w Państwa placówce medycznej, wówczas możemy zająć się opracowywaniem strategii marketingowej. Strategia ta obejmuje m.in. działania związane z planem sprzedaży i komunikacji z pacjentami.Wdrożenie strategii

Ostatnim etapem jest wdrożenie opracowanej strategii marketingowej w ustalonych obszarach działań Państwa placówki. Nadzór nad realizacją strategii oraz dostosowywanie się do bieżących sytuacji stanowić może kluczowy warunek oczekiwanego sukcesu.