WARTOŚCIPrzedstawiamy nasz sposób pracy wynikający z naszych doświadczeń, wizji i wartości, które wnosimy w pracę.


Metoda

Człowiek z wiekiem dojrzewa i staje się coraz bardziej świadomy tego, co jest mu bliskie. Z czym chce być kojarzony, czym się otaczać, a czym nie. Tak też jest w naszym przypadku i z takich naszych rozważań i dojrzewania wynikają trzy najważniejsze wartości, którymi kierujemy się w pracy. Jeśli są one bliskie także Państwu – to może warto się bliżej poznać?


Uczciwość

Traktujemy ludzi i środowisko wokół nas dobrze i także tego samego oczekujemy. Nie realizujemy działań, które miałyby zdyskredytować kogokolwiek (np. konkurencję), przynieść szkodę. Za to bliskie jest nam tworzenie wartości. Doceniamy ludzi i lubimy, aby i nas doceniono i nagrodzono za naszą pracę. Dlatego na każdym etapie pamiętamy o skutkach, jakie efekty planowanych działań wywrą na działalności naszych klientów, ale także na ich pacjentach. Zadowolenie tych ostatnich przyniesie korzyści naszym klientom, a to dostarczy korzyści także nam.


Skuteczność

Przez skuteczność rozumiemy to, że zaplanowane działania przynoszą oczekiwane rezultaty. Jeśli celem jest wzrost sprzedaży, wzrost liczby pacjentów, poprawa wizerunku – to planujemy, konsultujemy, poprawiamy i działamy tak, aby właśnie taki rezultat osiągnąć. Wymaga to zaangażowania każdej ze stron, otwartości i dobrej woli. Dlatego kolejną cenną dla nas wartością jest:


Celność

Nie jest sztuką zaprezentować bardzo kosztowne rozwiązanie, które mogłoby potencjalnie przynieść spektakularne efekty, ale… jest poza zasięgiem Klienta, lub nie trafia w jego grupę docelową. Wzajemne zaufanie we współpracy oraz postawienie sobie za cel osiągnięcie jak najlepszych możliwych efektów wymaga umiejętności analizy, a następnie syntezy. Badamy, wyciągamy wnioski, a nastepnie kreujemy rozwiązania – trafne rozwiązania. Nie idziemy z szabelką na czołgi, ani też nie mierzymy z armaty do myszy. Tworzymy rozwiązania odpowiednie do stawianych celów, grupy docelowej i możliwe do zrealizowania.